Over mij

Ik ben Yvonne Haneman en met meer dan 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven richt ik mij nu op wijken als mini-samenleving om systeeminnovatie mogelijk te maken op onderwerpen als voedsel, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.

Inmiddels heb ik 8 jaar geïnvesteerd in de wijk Haarlem Schalkwijk om de inzicht te krijgen in de dynamiek van de wijk, de rol van verschillende partijen, organisaties en netwerken, patronen en relaties tussen de onderdelen in de wijk en de besturingsmechanismen vanuit de overheid. Nu fungeert de wijk als een zogenoemde “living lab” voor het aanpakken van complexe vraagstukken.

Met mijn bedrijf Ground8 richt ik mij als, systemisch wijkexpert op organisatie- en procesontwerp, ondernemerschap, anders organiseren en nieuwe vormen van samenwerking. Mijn expertise zit op het systeemdenken, visie & strategie vorming, teamvorming, beelddenken en actief samenwerken met een groot netwerk frisdenkers & pioniers.