Portfolio

Publicaties en projecten

Future Citizens | New Dutch Connections | 2022

Verbinden en faciliteren van nieuwkomers tijdens het Future Citizens Event gericht op matchen wensen behoefte nieuwkomers en werkgevers.

Opdrachtgever: New Dutch Connections in samenwerking met De Schuur in Haarlem

 

Werk in de wijk - verhuizen| Onderzoek | 2021

Verkenning naar kansen voor transitie Haarlem Schalkwijk

Opdrachtgever: DOCK Haarlem

HART | Culturele Kookpot023 | 2020-2021

Ontwikkelen en faciliteren van cocreatie sessies rondom het thema burgerschap met onderwijs en cultuur om te komen tot een programma.

Opdrachtgever: HART

 

Gebiedsontwikkeling| Orion400 | Participatie |2020-2021

Ontwerpen, ontwikkelen en faciliteren participatie/cocreatietraject voor ontwikkelgebied Bison Bowling in Haarlem Noord.

Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed

 

Actieprogramma Impact Ondernemen| 2020 - 2022

Ontwikkelen en uitvoeren actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem.

Samenwerking: Stichting Stadsgarage en Gemeente Haarlem

Innovatietraject| Somalische gemeenschap | 2020 -2021

Vraagstuk : hoe kunnen we het Nederlandse zorgproces beter laten aansluiten op de behoefte van de Somalische gemeenschap?

Samenwerking: Spaarne Gasthuis, Dock, GGD, Stichting Somaliers Haarlem en omgeving en gemeente Haarlem

Cirkelstad Stadsblad| Spreker Building Holland | 2020

Gebiedsontwikkeling – Maatschappelijk vraagstukken vertalen naar de fysieke omgeving. Hoe bestaande structuren en plekken in de wijk kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen

Cirkelstad

 

Project Meemaakpodium| Bibliotheek Haarlem | 2020 - 2021

Realisatie van het Meemaakpodium, opleveren transitieproces van boeken bibliotheek naar community library en een toolbox met cocreatie technieken voor het meedenken, meemaken en meedoen op het Meemaakpodium.

Opdrachtgever: Bibliotheek Zuid-Kennemerland

 

Innovatietraject| Mantelouders zorgintensief kind | 2020

Realisatie one-stop-shop Mantelouders in Haarlem

Opdrachtgever: Stichting Stadsgarage in samenwerking met Tandem Mantelzorg

 

Klantreizen valideren | Spaarne Gasthuis | 2020

Gezondheid, vitaliteit en preventie

Opdrachtgever: Spaarne Gasthuis

 

Hart van Schalkwijk | Sociale Wijkteams | 2019 - 2020

Cocreatiesessies vraaggericht werken met design thinking technieken

Eigen initiatief in samenwerking met Studio Cocreatie

MySocialStartup | SPARK EU programma | 2019

Jaarprogramma voor 22 (startende) sociaal ondernemers uit Haarlem en omgeving

Opdrachtgever: Stichting Stadsgarage gefinancierd EU Interreg2Seas

 

Stadskrant | Seats2meet Zijlpoort Gemeente Haarlem | 2018

Opzetten, organiseren en faciliteren co-working space Seats2meet binnen de gemeente Haarlem voor ondernemers uit de stad. Locatie: Zijlpoort

Samenwerking: Klaar voor Elkaar, Klaartje Vreeken en Gemeente Haarlem