Ground8

Samenleving

Vernieuwen

Complexe vraagstukken oplossen door anders organiseren en samenwerken van lokaal tot nationaal niveau.

Wat we doen

Ground8 creëert vruchtbare grond voor systeemverandering op het gebied van zorg, voedsel, arbeidsmarkt en onderwijs voor een nieuwe samenleving.

Wij hebben een bottom-up aanpak van wijk, stad, regio tot nationaal niveau.

 

T

Complexe vraagstukken aanpakken

met onze systemische benadering faciliteren wij cocreatie sessies van verkennen complex vraagstuk naar concept oplossingen

Complexe vraagstukken visueel maken

Wij ontwikkelen praatplaten om complexe vraagstukken bespreekbaar te maken door dialoog als startpunt voor systeeminnovatie

Anders organiseren van samenwerkingen

Wij faciliteren het in kaart brengen van belangrijke stakeholders (ecosysteem) rondom een complex vraagstuk en dialoogsessies tussen de stakeholders als startpunt van systeeminnovatie

Systemische wijkexpert

  Wij zijn wijkexperts die complexe vraagstukken aanpakken met een systemische benadering. Wij verbinden de theorie met de praktijk met een gedragen plan van aanpak als resultaat

Verbinden wetenschap met de praktijk

Wij bouwen aan ‘Communities of Practice” om wetenschap en de praktijk verbinden voor systeeminnovatie. Dit aan de hand van praktijkcases

Betekenisvol ondernemen

Ondernemen met Impact is het nieuwe ondernemen dat wij aanjagen door middel van trainingsprogramma’s en het bouwen aan een gezonde vitale samenleving

Zelfbewustzijn, dialoog, reflectie

co-creatie, prototyping, testen

Mensen die hun zelfbewustzijn blijven ontwikkelen, initiatief nemen en in co-creatie samenwerken vormen de basis voor de transitie naar een nieuwe samenleving.

 Portfolio

Publicaties en projecten

Gezond eten en drinken voor iedereen | 2022 - heden

Het anders organiseren van samenwerkingen op stadsniveau om gezond voedsel voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken.

Samenwerking: Appel van Opa en Haarlem Food Future

 

Van wijk naar bedrijf | 2022 - heden

Nieuwkomers faciliteren naar werk door het ontwikkelen van een procesinrichting op wijkniveau tot het ‘onboarden’ in het bedrijfsleven

Samenwerking met: HiWork, Toneelschuur en New Dutch Connections

 

Juiste zorg op de juiste plek | 2022 - heden

Wijkexperiment met frisdenkers, ondernemers en zorgprofessionals gericht op het terugdringen van de zorgvraag van kwetsbare ouderen vanaf 70+.

Samenwerking: Spaarne Gasthuis (Spaarne Labs) en Zorgbalans

 

Impact ondernemen | 2022

Trainen van (startende) sociaal ondernemers uit Den Haag Zuid-West als onderdeel van Startup Zuid-West programma vanuit Se.Lab.

Samenwerking: Social Club Den Haag

CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer weten over de diensten van Ground8? 

Stuur dan een bericht naar Yvonne@ground8.nl

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!